Kulturhaven microfestival 2020.

Kulturhaven har i 2020- 20 års jubileum!

Årets microfestival og 20 års markering utsettes til 2021.

Dette skyldes den pågående korona-pandemien og de myndighetspålagte restriksjoner som umuliggjør en gjennomføring av sommerens planlagte arrangementer. Vi vil komme tilbake til flere detaljer/oppdateringer rundt dette etterhvert.

Kulturhaven – en unik totalopplevelse!

Anlegget er bygget i perioden 1998-2005, og består av flere tidligere rivningstruede bygninger fra perioden 1700-1856 fra Vestfold, Kragerø og Alvdal, som er gjenoppført og totalrestaurert som privat kultursenter.

Kulturhaven er et nasjonalt kraftsenter for bygningsvern, og byr på unike interiører fra perioden, med festsalen og kammerteateret som naturlige midtpunkt.

Du kan dessuten under spesielle arrangementer oppleve det gamle bakekjøkkenet og husets «prat og vinstue» fra 1700-tallet i full aktivitet. Hageanlegget har hentet inspirasjon fra bl.a. Victoriatidens engelske hageanlegg.

Kulturhaven arrangerer i tillegg konserter, forstillinger, utstillinger og foredrag. For en lang rekke av landets fremste kunstnere er kulturhaven blitt et «must». Stedet er også blitt et yndet fotoobjekt for interiørblader og presseorganer, og er også omtalt i flere bøker i tillegg til boken » Kulturhaven » – nå kan du selv oppleve hvorfor…