Om Kulturhaven

Kulturhaven er et privat musuem med hovedfokus på bygningsvern og kulturformidling, og har forvaltingsansvaret for sin egen historiske eiendomsmasse i Vestfold, samt Kulturparken Nor i Hedmark.

Kulturhaven er et kraftsenter for norsk bygningsvern, og er aktivt involvert i en rekke vernesaker, og i forbindelse med restaurering av historiske bygg og interiører.

Men Kulturhaven er også en mangfoldig kulturarena –
Både konserter, forestillinger, mat, flora og sanselig inspirasjon er en del av totalopplevelsen.

Det historiske bygningsmiljøet i Kulturhaven består ev tidligere rivningstruede bygg fra perioden 1690-1856.
Disse er flyttet og pietetisk gjenoppført som et klyngetun rundt den opprinnelige husmannsplassen «Bentsrudstua» som er den eneste opprinnelige bygningen på stedet.

Bentsrudstua

«Bentsrudstua» er bygget i 1805, og ble i 1999 solgt som » tomt med påstående rivningsobjekt «. Men husmannsstua ble reddet og totalrehabilitert som Kulturhavens «hjerte».

Hovedbygningen

Hovedbygingen i Kulturhaven er flyttet fra Holtane Bruk i Kragerø, blant annet i samarbeid med Berg Museum.

Hovedbygningen er opprinnelig et svalgangshus fra 1690, men er blitt påbygget i flere omganger, frem til det fikk sitt nåværende utseende i 1856. Bygningen var i 1997 rivningsklar, men det 300 kvm store bygget ble overtatt av Strandabø og Schüssler «på rot», og deretter demontert, flyttet og gjenoppført til Kulturhaven i perioden 2000-2002.

Hovedbygningens kjøkkeninteriører fra 1700-tallet er helt intakt – inkludert bakerovnen. I bygningen finner du også Kulturhavens to konsertsaler.

Svalgangshus og stabbur

Kulturhaven overtok i 2003 i tillegg to av bygningene ved Aas gård i Sande i samarbeid med Vestfold Fylkeskommune. Disse ble også demontert, flyttet og gjenoppført som en del av Kulturhavens friluftsmuseum, og danner i dag en kulturhistorisk rik ramme rundt Kulturhavens vakre utensdørscene som av skuespiller Lise Fjeldstad omtales som «Norges vakreste».

Sanselighet

Kulturhaven består også av flere mindre bygninger fra ulike deler av landet – blant annet den gamle løa fra Alvdal som er sentralt plassert i friluftsmuseet.

Du kan dessuten oppleve Kulturhavens engelskinspirerte haveanlegg, komplett med eksotiske planter, orangeri og sildrende vann og daminstallasjoner.

Velkommen!

%d bloggere liker dette: