Bygningsvern

Kulturhaven arbeider med bygningsvern og rådgivning innen truede bygningsmiljøer både på nasjonalt og internasjonalt nivå.

Kulturhaven forvalter også Kulturparken Nor.

Gjennom dette arbeidet har Kulturhaven markert seg som et av landets tyngste private kompetansemiljøer innen bygningsvern.

Kulturhaven’s bøker og foredrag er også en sentral del av dette arbeidet.

I tillegg til bygningene i Kulturparken Nor og i Kulturhaven museum har fagmiljøet i Kulturhaven gjennom de siste 25 år, reddet en lang rekke historiske bygninger fra å bli revet.

Disse bygningene har en etter en blitt totalrehabilitert på en måte som har rendyrket hver enkelt bygnings historiske stilart.  Samtidig  er bygningene oppgradert med moderne fasiliteter og utstillinger tilpasset hver enkelt bygnings nye funksjon.

Gjennom årene har dette utviklet seg til å bli Kulturhaven’s eget interiørmessige uttrykk. Hver av disse eiendommene representerer denne karakteristiske formen for bygningsvern –
I mange tilfeller handler dette både om installasjonskunst og setdesign.

Nedenfor følger noen eksempler:

Högfors Herrgård – Anno 1834

Högfors Herrgård

Vi overtok i 2020 det antikvariske ansvaret i  for den forfallstruede herregården Högfors Herrgård i Sverige. Herregårdsanlegget har aner tilbake til 1600-tallet, men den nåværende hovedbygningen fra 1834 har tydlige gustaviansk pregede interiører, med uerstattelige bygningsmessige detaljer som vi nå har reddet fra ytterligere forfall. Restaureringsprosessen ble påbegynt i sept 2020, og hadde først og fremst fokus på sikring, opprydding og kartlegging av det historiske anlegget som utgjorde kraftsenteret ved det store jernbruket Högfors bruk. Deler av bruket fra 1766 er i dag museum, og bruksherregården med sidebygninger, skyssstasjon, kapell, walled garden og historisk parkanlegg har vi sikret og prosjektert som et helhetlig herregårdsanlegg og kulturarena. Dette arbeidet ble en reise inn i en fascinerende kulturhistorie som er sjeldent godt dokumentert bla. gjennom flere hundre historiske fotografier. Vi har også foretatt en grundig dokumentasjon og fotografering av selve restaureringsprosessen. Kulturhavens oppgave har først og fremst vært å redde eiendommen fra ytterligere forfall, sikring og dokumentasjon, samt opprydding av anlegget. Kulturhaven har nå fullført dette viktige arbeidet, noe vi er veldig stolte av.

Eiendommen er  i privat eie.

Högfors Herrgård
Högfors Herrgård
Högfors Herrgård, interiør
Högfors Herrgård, interiør

Kulturparken Nor – Anno 1858

Hovedbygningen på Nor ble tegnet og bygget av arkitekt og byggmester Johan Heinrich Günther Schüssler i perioden 1858-1859 for trelasthandler og godseier Arne O. Lunderbye.

Hovedbygningen ble vedtatt revet i 1991, både grunnet det omfattende forfallet, men også grunnet planlagte trafikale anlegg i området.
Men en storstilt redningsaksjon ble iverksatt for å redde det historiske anlegget – noe som heldigvis var vellykket.

I perioden 1991 – 1996 gjennomgikk hele eiendommen en omfattende restaurering i regi av den gamle stiftelsen Lundeby-Nor.

I perioden 1996 – 2001 var bygget i drift som kulturhus og kontorer, men i 2001 ble stiftelsen avviklet og eiendommen overtatt av Kongsvinger kommune.

Hovedbygningen ble frem til 2009 benyttet som kommunale kontorer, kontorer for LHL Kongsvinger og kommunalt lager.
Forfallet ble i denne perioden igjen betydelig.

I 2009 ble eiendommen overtatt av Stiftelsen Nor som har totalrehabilitert hele anlegget som interiørmuseeum og kulturpark.

Utstillingen «Fra Noer gods til Kulturparken Nor», åpnet som permanent utstilling i Kulturparken i Juni 2010.

I 2011 ga Stiftelsen også ut utstillingens innhold i bokform, den kan du lese nedenfor:

Ballbogården – Anno 1750

Totalrehabilitert i perioden 2014 – 2016


Ballbogården i 2013 – før restaurering


Ballbogården i 2016 – etter restaurering

På en kolle midt i det bølgende åkerlandskapet ligger den vakre, gamle Ballbogården.

I perioden 2013 – 2016 ble hele gårdsanlegget flyttet fra forfall og tilbake til fordums glans.

Kulturhaven

Kulturhaven består av et titalls bygninger fra perioden 1700 – 1856, som alle har vært vedtatt revet, men som har blitt demontert og flyttet til det private museumsanlegget Kulturhaven.

Bygningsmiljøene i Kulturhaven har vært flittig brukt til informasjonsarbeid om bygningsvern og interiørfotograferinger i en årrekke.

I perioden 2002 til 2006 hadde også Kulturhaven sin egen konsertfestival med mange av landets mest kjente kunstnere på scenen.

Nedenfor kan du titte nærmere på bilder fra bygningsmiljøene i Kulturhaven.


Hovedbygningen ved Holtane Bruk i Kragerø i 1998 – før flytting og gjennoppretning i Kulturhaven.

Vinje gaard – Anno 1777

Gamle Vinje Gaard i Telemark ble reddet fra rivedøden takket være en veiutvidelse som ble speilvendt…

i perioden 1996 – 1999 ble hele gårdsanlegget totalrehabilitert, med stor vekt på autentiske interiører.

Nedenfor kan du se bilder fra Vinje Gaard.

Utdrag fra boken Sentiment

60-talls huset i Skåne

Alle historiske tidsepoker har en distingt stillart som er et viktig vitnesbyrd fra sin tid.

I 2016 ble vi oppmerksom på et stillrent hus i Skåne fra 1965 som var i ferd med å gå tapt.

Dette ble viktig for oss å ivareta for ettertiden, og i perioden 2016-2018 har huset derfor blitt totalrehabilitert og oppgradert på en måte som gjør at fortid møter nåtid på en spennende måte.

På denne måten er et lite stykke 60-talls historie både blitt reddet og brakt inn i en ny tid.

Før restaurering:

Naturen var i 2016 i ferd med å kreve huset tilbake…

Etter restaurering:

Eindommen er ryddet, sikret og oppgradert med fokus på å bevare så mye som mulig av 60-tallets detaljer, både eksteriør- og interiørmessig

%d bloggere liker dette: